Ο  Καθηγητής Στρουθόπουλος Χαράλαμπος είναι Διδάκτωρ του Δημοκρίτειου Παν. Θράκης. Είναι καθηγητής του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών & Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. Διετέλεσε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου, Αντιπρύτανης ακαδημαϊκών υποθέσεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, Διευθυντής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών και Προϊστάμενος του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής της σχολής. Δίδαξε ως έκτακτο μέλος ΔΕΠ στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΔΠΘ και στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν την Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας, την επεξεργασία, ανάλυση και αναγνώριση εγγράφων, την Μηχανική Μάθηση και την Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων.

email : strch@ihu.gr , tel : +30 23210 49383