Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2 θεωρία + 1 ασκήσεις πράξεις + 2 εργαστήριο

Tυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: 8ο

Ενδεικτικά προαπαιτούμενα: ─ 

Σκοπός και στόχοι του μαθήματος:

Η ψηφιακή επεξεργασία εικόνας (ΨΕΕ) αποτελεί έναν ευρύ επιστημονικό κλάδο που αναπτύχθηκε με την ραγδαία εξέλιξη των υπολογιστών. Ο όρος εικόνα χρησιμοποιείται ευρύτερα από την απλή απεικόνιση ενός σκηνικού και περιλαμβάνει την αποτύπωση κάθε είδους πληροφοριών. Τα υπερηχογραφήματα, οι μαγνητικές τομογραφίες, οι δορυφορικές φωτογραφίες κ.α. μπορούν να επεξεργαστούν ως ψηφιακές εικόνες. Οι μαθησιακοί στόχοι είναι η κατανόηση των βασικών τεχνικών, για την ψηφιοποίηση και
κωδικοποίηση εικόνων με σκοπό την αποθήκευση, μετάδοση και εκτύπωσή τους, την βελτίωση και αποκατάσταση των εικόνων με σκοπό την καλύτερη απεικόνισή τους και την ανάλυση και κατανόηση των εικόνων

 • Σημασία και σκοπός της Ψ.Ε.Ε. Ορισμοί βασικών εννοιών.
 • Χρωματικά μοντέλα και κατηγορίες ψηφιακών μοντέλων
 • Ιστόγραμμα χρωματικών αποχρώσεων, εξισορρόπηση ιστογράμματος, βελτίωση χρωμάτων.
 • Κατωφλίωση ιστογράμματος, τμηματοποίηση εικόνας, ελάττωση χρωμάτων.
 • Ανίχνευση ακμών , παρακολούθηση καμπυλών.
 • Συνεκτικές και μη συνεκτικές μορφές. Γεωμετρικά χαρακτηριστικά , ροπές και υπογραφές.
 • Ανεξαρτησία μεγέθους και στροφής.
 • Προσδιορισμός ευθειών και βασικών γεωμετρικών σχημάτων (Μετασχηματισμός του Hough).
 • Κωδικοποίηση και συμπίεση εικόνων. Αρχεία BMP, GIF , TIFF, JPEG.
 • Υφή και χαρακτηριστικά υφής.
 • Αναγνώριση μορφών, ταξινόμηση.
 • Επεξεργασία εγγράφων, οπτική αναγνώριση χαρακτήρων.

     Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος υλοποιούνται τεχνικές και αλγόριθμοι του θεωρητικού μέρους.

Βιβλιογραφία:

Συγγράμματα μέσω του συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ

 • Βιβλίο [18548692]: Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας, Gonzales 
 • Βιβλίο [41954704]: Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας, Νικόλαος Παπαμάρκος 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΨΕΕ

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Εργαστήριο

Σημειώσεις για τον Mετασχηματισμό του Hough

Εφαρμογές-Ασκήσεις

α) Εξισορρόπηση Ιστογράμματος και Κατωφλίωση